Диаграми

Актуализиране на данните в съществуваща диаграма

Актуализиране на данните в съществуваща диаграма

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Ако трябва да промените данни в диаграма, можете да го направите от нейния източник.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Създаване на диаграма от таблица

 1. Изберете клетките, които искате да използвате.

 2. Изберете Вмъкване > Препоръчвани диаграми.

 3. Изберете типа на диаграмата, която искате, и изберете OK.

Актуализиране на източник на диаграма

 • Когато вашата таблица е свързана към диаграма, направете актуализации в таблицата и ще видите промените, отразени в диаграмата.

Word

След като създадете диаграма, можете да редактирате данните в лист на Excel. Промените ще бъдат отразени в диаграмата в Word.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата.

 3. В раздела проектиране на диаграма щракнете върху Редактиране на данни в Excel.

  Excel се отваря и показва таблицата с данни за диаграмата.

  Област "Опции за поверителност" на центъра за сигурност

 4. За да промените броя на редовете и колоните, които са включени в диаграмата, поставете показалеца в долния десен ъгъл на избраните данни и след това плъзнете, за да изберете допълнителни данни. В следващия пример таблицата е разширена, за да включва допълнителни категории и серии от данни.

  Избиране на повече данни за диаграма на Office

 5. За да добавите данни към или да редактирате данни в клетка, щракнете върху клетката и след това направете промяната.

 6. За да видите резултатите от промените си, превключете на Word.

След като създадете диаграма, може да искате да промените начина, по който се изчертават редовете и колоните на таблицата в диаграмата.  Например първата версия на диаграмата ви може да изчертава редовете с данни от таблицата по вертикалната ос на диаграмата (ос на стойностите), а колоните с данни по хоризонталната ос (ос на категориите). В следващия пример диаграмата акцентира върху продажбите по инструмент.

Диаграма, показваща продажбите по категория

Ако обаче искате диаграмата да акцентира върху продажбите по месец, можете да обърнете начина, по който се изчертава диаграмата.

Chart showing sales by month

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата.

 3. В раздела " проектиране на диаграма " щракнете върху Превключване на редове/колони.

  Превключване на редове/колони е налично само когато таблицата с данни на диаграмата на Excel е отворена и само за определени типове диаграми. Ако не е наличен ред/колона :

  1. Щракнете върху диаграмата.

  2. В раздела проектиране на диаграма щракнете върху Редактиране на данни в Excel.

За да промените реда на серията от данни, трябва да работите с диаграма, която има повече от една серия от данни.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серия от данни. Например в колонна диаграма щракнете върху колона и всички колони от тази серия от данни стават избрани.

 3. В раздела " проектиране на диаграма " щракнете върху "избор на данни".

 4. В диалоговия прозорец избор на източник на данни , до записи на легенда (серия)използвайте стрелките нагоре и надолу, за да местите серията нагоре или надолу в списъка.

  В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

  Забележка: За повечето типове диаграми промяната на реда на серията от данни засяга и легендата, и диаграмата.

 5. Щракнете върху OK.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серия от данни. Например в колонна диаграма щракнете върху колона и всички колони от тази серия от данни стават избрани.

 3. В раздела " проектиране на диаграма " щракнете върху "избор на данни".

 4. В диалоговия прозорец избор на източник на данни направете едно от следните неща:

  За да

  Направете следното

  Премахване на серия

  Под записи за легенда (серия)изберете серията от данни, която искате да премахнете, и след това щракнете върху Премахни (-).

  Добавяне на серия

  Под елементи на легендата (серии)щракнете върху Добави (+) и след това в списъка на Excel Изберете всички данни, които искате да включите в диаграмата.

 5. Щракнете върху OK.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серия от данни. Например в колонна диаграма щракнете върху колона и всички колони от тази серия от данни стават избрани.

 3. Щракнете върху раздела Формат.

 4. Под стилове на елементи на диаграмащракнете върху стрелката до запълванена Филтриране на данните, показани в контрола и след това щракнете върху желания от вас цвят. 

Можете да добавяте етикети, за да показвате стойностите на точките от данни от листа на Excel в диаграмата.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмаи след това върху етикети на данни.

 4. Изберете местоположението, в което искате да се показва етикетът на данни (например изберете извън края).

  В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмаи след това върху таблица с данни.

 4. Изберете желаните опции:

  В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

Когато създавате диаграма от данни, които използват дати, и датите се изчертават по хоризонталната ос на диаграмата, Office автоматично променя хоризонталната ос на оста на датите (времевия обхват). Можете също да промените хоризонтално оста на оста за дати. Оста на датите показва дати в хронологичен ред на зададени интервали или базови единици, като например брой на дните, месеците или годините, дори ако датите на листа на Excel не са подредени последователно или в същите основни мерни единици.

По подразбиране Office използва най-малко разликата между две дати в данните, за да определи основните единици за оста на датите. Например ако имате данни за борсови цени, където най-малката разлика между датите е седем дни, Office задава основната единица на дни. Можете обаче да промените основната единица на месеци или години, ако искате да видите производителността на запасите по-дълго време.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма, щракнете върху брадвии след това щракнете върху още опции за осите. Появява се екранът Форматиране на ос .

 4. За оста, която искате да промените, се уверете, че етикети на осите Show.

 5. Под тип осщракнете върху ос на датите.

 6. Под единици, в падащото списъчно поле Base изберете дни, месециили години.

  В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

Забележка: Ако следвате тази процедура и диаграмата ви не показва датите като ос с времеви мащаб, уверете се, че етикетите на оста са написани на формат за дата в таблицата на Excel, като например 05/01/08 или май-08. За да научите повече за това как да форматирате клетки като дати, вижте Показване на дати, часове, валута, дроби или проценти.

PowerPoint

След като създадете диаграма, можете да редактирате данните в лист на Excel. Промените ще бъдат отразени в диаграмата в PowerPoint.

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. В раздела проектиране на диаграма щракнете върху Редактиране на данни в Excel.

  Excel се отваря и показва таблицата с данни за диаграмата.

  Област "Опции за поверителност" на центъра за сигурност

 3. За да промените броя на редовете и колоните, които са включени в диаграмата, поставете показалеца в долния десен ъгъл на избраните данни и след това плъзнете, за да изберете допълнителни данни. В следващия пример таблицата е разширена, за да включва допълнителни категории и серии от данни.

  Избиране на повече данни за диаграма на Office

 4. За да добавите данни към или да редактирате данни в клетка, щракнете върху клетката и след това направете промяната.

 5. За да видите промените си, превключете на PowerPoint.

След като създадете диаграма, може да искате да промените начина, по който се изчертават редовете и колоните на таблицата в диаграмата.  Например първата версия на диаграмата ви може да изчертава редовете с данни от таблицата по вертикалната ос на диаграмата (ос на стойностите), а колоните с данни по хоризонталната ос (ос на категориите). В следващия пример диаграмата акцентира върху продажбите по инструмент.

Диаграма, показваща продажбите по категория

Ако обаче искате диаграмата да акцентира върху продажбите по месец, можете да обърнете начина, по който се изчертава диаграмата.

Chart showing sales by month

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. В раздела проектиране на диаграма изберете Превключване на ред/колона.

  Превключване на редове/колони е налично само когато таблицата с данни на диаграмата на Excel е отворена и само за определени типове диаграми. Ако не е наличен ред/колона :

  1. Щракнете върху диаграмата.

  2. В раздела проектиране на диаграма щракнете върху Редактиране на данни в Excel.

За да промените реда на серията от данни, трябва да работите с диаграма, която има повече от една серия от данни.

 1. В диаграмата изберете серия от данни. Например в колонна диаграма щракнете върху колона и всички колони от тази серия от данни стават избрани.

 2. В раздела " проектиране на диаграма " щракнете върху "избор на данни".

 3. В диалоговия прозорец избор на източник на данни , до записи на легенда (серия)използвайте стрелките нагоре и надолу, за да местите серията нагоре или надолу в списъка.

  В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

  Забележка: За повечето типове диаграми промяната на реда на серията от данни засяга и легендата, и диаграмата.

 4. Щракнете върху OK.

 1. В диаграмата изберете серия от данни. Например в колонна диаграма щракнете върху колона и всички колони от тази серия от данни стават избрани.

 2. Щракнете върху раздела проектиране на диаграма и след това върху избор на данни.

 3. В диалоговия прозорец избор на източник на данни направете едно от следните неща:

  За да

  Направете следното

  Премахване на серия

  Под записи за легенда (серия)изберете серията от данни, която искате да премахнете, и след това щракнете върху Премахни (-).

  Добавяне на серия

  Под елементи на легендата (серии)щракнете върху Добави (+) и след това в списъка на Excel Изберете всички данни, които искате да включите в диаграмата.

 4. Щракнете върху OK.

 1. В диаграмата изберете серия от данни. Например в колонна диаграма щракнете върху колона и всички колони от тази серия от данни стават избрани.

 2. Щракнете върху раздела Формат.

 3. Под стилове на елементи на диаграмащракнете върху стрелката до запълванена Филтриране на данните, показани в контрола и след това щракнете върху желания от вас цвят. 

Можете да добавяте етикети, за да показвате стойностите на точките от данни от листа на Excel в диаграмата.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 2. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмаи след това върху етикети на данни.

 3. Изберете местоположението, в което искате да се показва етикетът на данни (например изберете извън края).

  В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 2. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмаи след това върху таблица с данни.

 3. Изберете желаните опции:

  В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

Когато създавате диаграма от данни, които използват дати, и датите се изчертават по хоризонталната ос на диаграмата, Office автоматично променя хоризонталната ос на оста на датите (времевия обхват). Можете също да промените хоризонтално оста на оста за дати. Оста на датите показва дати в хронологичен ред на зададени интервали или базови единици, като например брой на дните, месеците или годините, дори ако датите на листа на Excel не са подредени последователно или в същите основни мерни единици.

По подразбиране Office използва най-малко разликата между две дати в данните, за да определи основните единици за оста на датите. Например ако имате данни за борсови цени, където най-малката разлика между датите е седем дни, Office задава основната единица на дни. Можете обаче да промените основната единица на месеци или години, ако искате да видите производителността на запасите по-дълго време.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 2. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма, щракнете върху брадвии след това щракнете върху още опции за осите. Появява се екранът Форматиране на ос .

 3. За оста, която искате да промените, се уверете, че етикети на осите Show.

 4. Под тип на остаизберете оста на датите.

 5. Под единици, в падащото списъчно поле Base изберете дни, месециили години.

  В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

Забележка: Ако следвате тази процедура и диаграмата ви не показва датите като ос с времеви мащаб, уверете се, че етикетите на оста са написани на формат за дата в таблицата на Excel, като например 05/01/08 или май-08. За да научите повече за това как да форматирате клетки като дати, вижте Показване на дати, часове, валута, дроби или проценти.

Excel

След като създадете диаграма, можете да редактирате данните в лист на Excel. Промените ще бъдат отразени в диаграмата.

 1. Щракнете върху диаграмата.

  Excel осветява таблицата с данни, която се използва за диаграмата. Сивото запълване указва ред или колона, използвани за оста на категориите. Червеният пълнеж указва ред или колона, които съдържат етикети на серията от данни. Синята запълване указва точките от данни, които са попълнени в диаграмата.

  Полета за данни в Excel

  Изнесено означение 1 Етикети на серията от данни

  Изнесено означение 2 Стойности за оста на категориите

  Изнесено означение 3 Точки от данни, пообразени в диаграмата

 2. За да промените броя на редовете и колоните, които са включени в диаграмата, поставете показалеца в долния десен ъгъл на избраните данни и след това плъзнете, за да изберете допълнителни данни. В следващия пример таблицата е разширена, за да включва допълнителни категории и серии от данни.

  Selecting more data for an Excel chart

  Съвет: За да предотвратите показването на данни в диаграмата, можете да скриете редове и колони в таблицата.

 3. За да добавите данни към или да редактирате данни в клетка, щракнете върху клетката и след това направете промяната.

След като създадете диаграма, може да искате да промените начина, по който се изчертават редовете и колоните на таблицата в диаграмата.  Например първата версия на диаграмата ви може да изчертава редовете с данни от таблицата по вертикалната ос на диаграмата (ос на стойностите), а колоните с данни по хоризонталната ос (ос на категориите). В следващия пример диаграмата акцентира върху продажбите по инструмент.

Диаграма, показваща продажбите по категория

Ако обаче искате диаграмата да акцентира върху продажбите по месец, можете да обърнете начина, по който се изчертава диаграмата.

Chart showing sales by month

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. В раздела " проектиране на диаграма " щракнете върху Превключване на редове/колони.

За да промените реда на серията от данни, трябва да работите с диаграма, която има повече от една серия от данни.

 1. В диаграмата изберете серия от данни. Например в колонна диаграма щракнете върху колона и всички колони от тази серия от данни стават избрани.

 2. В раздела " проектиране на диаграма " щракнете върху "избор на данни".

 3. В диалоговия прозорец избор на източник на данни , до записи на легенда (серия)използвайте стрелките нагоре и надолу, за да местите серията нагоре или надолу в списъка.

  В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

  Забележка: За повечето типове диаграми промяната на реда на серията от данни засяга и легендата, и диаграмата.

 4. Щракнете върху OK.

 1. В диаграмата изберете серия от данни. Например в колонна диаграма щракнете върху колона и всички колони от тази серия от данни стават избрани.

 2. Щракнете върху раздела проектиране на диаграма и след това върху избор на данни.

 3. В диалоговия прозорец избор на източник на данни направете едно от следните неща:

  За да

  Направете следното

  Премахване на серия

  Под записи за легенда (серия)изберете серията от данни, която искате да премахнете, и след това щракнете върху Премахни (-).

  Добавяне на серия

  Под елементи на легендата (серии)щракнете върху Добави (+) и след това в списъка на Excel Изберете всички данни, които искате да включите в диаграмата.

 4. Щракнете върху OK.

 1. В диаграмата изберете серия от данни. Например в колонна диаграма щракнете върху колона и всички колони от тази серия от данни стават избрани.

 2. Щракнете върху раздела Формат.

 3. Под стилове на елементи на диаграмащракнете върху стрелката до запълванена Филтриране на данните, показани в контрола и след това щракнете върху желания от вас цвят. 

  Съвет: За да променяте цвета по точки от данни в диаграма, която има само една серия от данни, щракнете върху серията и след това щракнете върху раздела формат . Щракнете върху запълванеи след това в зависимост от диаграмата Поставете отметка в квадратчето Промяна на цвета по точка или квадратчето за отметка Вари цвет по РЕЗЕН . В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

Можете да добавяте етикети, за да показвате стойностите на точките от данни от листа на Excel в диаграмата.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 2. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмаи след това върху етикети на данни.

 3. Изберете местоположението, в което искате да се показва етикетът на данни (например изберете извън края).

  В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 2. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмаи след това върху таблица с данни.

 3. Изберете желаните опции:

  В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

Когато създавате диаграма от данни, които използват дати, и датите се изчертават по хоризонталната ос на диаграмата, Office автоматично променя хоризонталната ос на оста на датите (времевия обхват). Можете също да промените хоризонтално оста на оста за дати. Оста на датите показва дати в хронологичен ред на зададени интервали или базови единици, като например брой на дните, месеците или годините, дори ако датите на листа на Excel не са подредени последователно или в същите основни мерни единици.

По подразбиране Office използва най-малко разликата между две дати в данните, за да определи основните единици за оста на датите. Например ако имате данни за борсови цени, където най-малката разлика между датите е седем дни, Office задава основната единица на дни. Можете обаче да промените основната единица на месеци или години, ако искате да видите производителността на запасите по-дълго време.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 2. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма, щракнете върху брадвии след това щракнете върху още опции за осите. Появява се екранът Форматиране на ос .

 3. За оста, която искате да промените, се уверете, че етикети на осите Show.

 4. Под тип на остаизберете оста на датите.

 5. Под единици, в падащото списъчно поле Base изберете дни, месециили години.

  В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

Забележка: Ако следвате тази процедура и диаграмата ви не показва датите като ос с времеви мащаб, уверете се, че етикетите на оста са написани на формат за дата в таблицата на Excel, като например 05/01/08 или май-08. За да научите повече за това как да форматирате клетки като дати, вижте Показване на дати, часове, валута, дроби или проценти.

Word

След като създадете диаграма, можете да редактирате данните в лист на Excel. Промените ще бъдат отразени в диаграмата в Word.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата.

 3. В раздела Диаграми, под Данни щракнете върху стрелката до Редактиране, след което щракнете върху Редактиране на данните в Excel.

  Charts tab, Data group

  Excel се отваря и показва таблицата с данни за диаграмата.

  Област "Опции за поверителност" на центъра за сигурност

 4. За да промените броя на редовете и колоните, които са включени в диаграмата, поставете показалеца в долния десен ъгъл на избраните данни и след това плъзнете, за да изберете допълнителни данни. В следващия пример таблицата е разширена, за да включва допълнителни категории и серии от данни.

  Избиране на повече данни за диаграма на Office

 5. За да добавите данни към или да редактирате данни в клетка, щракнете върху клетката и след това направете промяната.

 6. За да видите резултатите от промените си, превключете на Word.

След като създадете диаграма, може да искате да промените начина, по който се изчертават редовете и колоните на таблицата в диаграмата.  Например първата версия на диаграмата ви може да изчертава редовете с данни от таблицата по вертикалната ос на диаграмата (ос на стойностите), а колоните с данни по хоризонталната ос (ос на категориите). В следващия пример диаграмата акцентира върху продажбите по инструмент.

Диаграма, показваща продажбите по категория

Ако обаче искате диаграмата да акцентира върху продажбите по месец, можете да обърнете начина, по който се изчертава диаграмата.

Chart showing sales by month

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата.

 3. В раздела Диаграми, под Данни щракнете върху Начертаване на серии по ред Начертаване на серии по ред или Начертаване на серии по колона Начертаване на серии по колона .

  Charts tab, Data group

  Ако опцията "Превключване на начертаното" не е налична

  Опцията "Превключване на начертаното" е налична само когато таблицата с данни за диаграмата в Excel е отворена и само за определени типове диаграми.

  1. Щракнете върху диаграмата.

  2. В раздела Диаграми, под Данни щракнете върху стрелката до Редактиране, след което щракнете върху Редактиране на данните в Excel. Charts tab, Data group

За да промените реда на серията от данни, трябва да работите с диаграма, която има повече от една серия от данни.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серия от данни и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в колонна диаграма щракнете върху колона и всички колони от тази серия от данни стават избрани.

 3. Под Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

  Списък със страниците образци на SharePoint 2010.

 4. В навигационния екран щракнете върху Поръчка, щракнете върху името на серията и след това щракнете върху придвижване нагоре или надолу.

  В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

  Забележка: За повечето типове диаграми промяната на реда на серията от данни засяга и легендата, и диаграмата.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серия от данни и след това щракнете върху раздела диаграми .

  Например в колонна диаграма щракнете върху колона и всички колони от тази серия от данни стават избрани.

 3. Под даннищракнете върху стрелката до Редактиране, след което щракнете върху избор на данни в Excel.

  Charts tab, Data group

 4. В диалоговия прозорец избор на източник на данни направете едно от следните неща:

  За да

  Направете следното

  Премахване на серия

  Под серияизберете серията от данни, която искате да премахнете, и след това щракнете върху Премахни.

  Добавяне на серия

  Под сериящракнете върху Addи след това в списъка на Excel Изберете всички данни, които искате да включите в диаграмата.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серия от данни и след това щракнете върху раздела формат .

  Например в колонна диаграма щракнете върху колона и всички колони от тази серия от данни стават избрани.

 3. Под стилове на елементи на диаграмащракнете върху стрелката до запълванена Филтриране на данните, показани в контрола и след това щракнете върху желания от вас цвят. 

  Съвет: За да променяте цвета по точки от данни в диаграма, която има само една серия от данни, щракнете върху серията и след това щракнете върху раздела оформление на диаграма . Под Текуща селекция щракнете върху Избор на формат. В навигационния екран щракнете върху запълванеи след това в зависимост от диаграмата Поставете отметка в квадратчето Промяна на цвета по точка или квадратчето за отметка Промяна на цвета по РЕЗЕН . В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

Можете да добавяте етикети, за да показвате стойностите на точките от данни от листа на Excel в диаграмата.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 3. Под етикетищракнете върху етикети на даннии след това в горната част на списъка щракнете върху желания тип етикети на данни.

  Chart Layout tab, Labels group

 4. Под етикетищракнете върху етикети на даннии след това в долната част на списъка щракнете върху мястото, където искате да се появи етикетът на данни.

  В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 3. Под етикетищракнете върху таблица с даннии след това щракнете върху желаната от вас опция.

  Chart Layout tab, Labels group

  В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

Когато създавате диаграма от данни, които използват дати, и датите се изчертават по хоризонталната ос на диаграмата, Office автоматично променя хоризонталната ос на оста на датите (времевия обхват). Можете също да промените хоризонтално оста на оста за дати. Оста на датите показва дати в хронологичен ред на зададени интервали или базови единици, като например брой на дните, месеците или годините, дори ако датите на листа на Excel не са подредени последователно или в същите основни мерни единици.

По подразбиране Office използва най-малко разликата между две дати в данните, за да определи основните единици за оста на датите. Например ако имате данни за борсови цени, където най-малката разлика между датите е седем дни, Office задава основната единица на дни. Можете обаче да промените основната единица на месеци или години, ако искате да видите производителността на запасите по-дълго време.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 3. За оста, която искате да промените, се уверете, че етикети на осите Show.

 4. Под осищракнете върху оси, посочете хоризонтална оси след това щракнете върху Опции за осите.

  Chart Layout tab, Axes group

 5. В навигационния екран щракнете върху Мащабирайи след това под тип на хоризонталната осщракнете върху Дата.

  В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

Забележка: Ако следвате тази процедура и диаграмата ви не показва датите като ос с времеви мащаб, уверете се, че етикетите на оста са написани на формат за дата в таблицата на Excel, като например 05/01/08 или май-08. За да научите повече за това как да форматирате клетки като дати, вижте Показване на дати, часове, валута, дроби или проценти.

PowerPoint

След като създадете диаграма, можете да редактирате данните в лист на Excel. Промените ще бъдат отразени в диаграмата в PowerPoint.

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. В раздела Диаграми, под Данни щракнете върху стрелката до Редактиране, след което щракнете върху Редактиране на данните в Excel.

  Charts tab, Data group

  Excel се отваря и показва таблицата с данни за диаграмата.

  Област "Опции за поверителност" на центъра за сигурност

 3. За да промените броя на редовете и колоните, които са включени в диаграмата, поставете показалеца в долния десен ъгъл на избраните данни и след това плъзнете, за да изберете допълнителни данни. В следващия пример таблицата е разширена, за да включва допълнителни категории и серии от данни.

  Избиране на повече данни за диаграма на Office

 4. За да добавите данни към или да редактирате данни в клетка, щракнете върху клетката и след това направете промяната.

 5. За да видите промените си, превключете на PowerPoint.

След като създадете диаграма, може да искате да промените начина, по който се изчертават редовете и колоните на таблицата в диаграмата.  Например първата версия на диаграмата ви може да изчертава редовете с данни от таблицата по вертикалната ос на диаграмата (ос на стойностите), а колоните с данни по хоризонталната ос (ос на категориите). В следващия пример диаграмата акцентира върху продажбите по инструмент.

Диаграма, показваща продажбите по категория

Ако обаче искате диаграмата да акцентира върху продажбите по месец, можете да обърнете начина, по който се изчертава диаграмата.

Chart showing sales by month

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. В раздела Диаграми, под Данни щракнете върху Начертаване на серии по ред Начертаване на серии по ред или Начертаване на серии по колона Начертаване на серии по колона .

  Charts tab, Data group

  Ако опцията "Превключване на начертаното" не е налична

  Опцията "Превключване на начертаното" е налична само когато таблицата с данни за диаграмата в Excel е отворена и само за определени типове диаграми.

  1. Щракнете върху диаграмата.

  2. В раздела Диаграми, под Данни щракнете върху стрелката до Редактиране, след което щракнете върху Редактиране на данните в Excel. Charts tab, Data group

За да промените реда на серията от данни, трябва да работите с диаграма, която има повече от една серия от данни.

 1. В диаграмата изберете серия от данни и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в колонна диаграма щракнете върху колона и всички колони от тази серия от данни стават избрани.

 2. Под Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

  Списък със страниците образци на SharePoint 2010.

 3. В навигационния екран щракнете върху Поръчка, щракнете върху името на серията и след това щракнете върху придвижване нагоре или надолу.

  В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

  Забележка: За повечето типове диаграми промяната на реда на серията от данни засяга и легендата, и диаграмата.

 1. В диаграмата изберете серия от данни и след това щракнете върху раздела диаграми .

  Например в колонна диаграма щракнете върху колона и всички колони от тази серия от данни стават избрани.

 2. Под даннищракнете върху стрелката до Редактиране, след което щракнете върху избор на данни в Excel.

  Charts tab, Data group

 3. В диалоговия прозорец избор на източник на данни направете едно от следните неща:

  За да

  Направете следното

  Премахване на серия

  Под серияизберете серията от данни, която искате да премахнете, и след това щракнете върху Премахни.

  Добавяне на серия

  Под сериящракнете върху Addи след това в списъка на Excel Изберете всички данни, които искате да включите в диаграмата.

 1. В диаграмата изберете серия от данни и след това щракнете върху раздела формат .

  Например в колонна диаграма щракнете върху колона и всички колони от тази серия от данни стават избрани.

 2. Под стилове на елементи на диаграмащракнете върху стрелката до запълванена Филтриране на данните, показани в контрола и след това щракнете върху желания от вас цвят. 

  Съвет: За да променяте цвета по точки от данни в диаграма, която има само една серия от данни, щракнете върху серията и след това щракнете върху раздела оформление на диаграма . Под Текуща селекция щракнете върху Избор на формат. В навигационния екран щракнете върху запълванеи след това в зависимост от диаграмата Поставете отметка в квадратчето Промяна на цвета по точка или квадратчето за отметка Промяна на цвета по РЕЗЕН . В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

Можете да добавяте етикети, за да показвате стойностите на точките от данни от листа на Excel в диаграмата.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 2. Под етикетищракнете върху етикети на даннии след това в горната част на списъка щракнете върху желания тип етикети на данни.

  Chart Layout tab, Labels group

 3. Под етикетищракнете върху етикети на даннии след това в долната част на списъка щракнете върху мястото, където искате да се появи етикетът на данни.

  В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 2. Под етикетищракнете върху таблица с даннии след това щракнете върху желаната от вас опция.

  Chart Layout tab, Labels group

  В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

Когато създавате диаграма от данни, които използват дати, и датите се изчертават по хоризонталната ос на диаграмата, Office автоматично променя хоризонталната ос на оста на датите (времевия обхват). Можете също да промените хоризонтално оста на оста за дати. Оста на датите показва дати в хронологичен ред на зададени интервали или базови единици, като например брой на дните, месеците или годините, дори ако датите на листа на Excel не са подредени последователно или в същите основни мерни единици.

По подразбиране Office използва най-малко разликата между две дати в данните, за да определи основните единици за оста на датите. Например ако имате данни за борсови цени, където най-малката разлика между датите е седем дни, Office задава основната единица на дни. Можете обаче да промените основната единица на месеци или години, ако искате да видите производителността на запасите по-дълго време.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 2. За оста, която искате да промените, се уверете, че етикети на осите Show.

 3. Под осищракнете върху оси, посочете хоризонтална оси след това щракнете върху Опции за осите.

  Chart Layout tab, Axes group

 4. В навигационния екран щракнете върху Мащабирайи след това под тип на хоризонталната осщракнете върху Дата.

  В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

Забележка: Ако следвате тази процедура и диаграмата ви не показва датите като ос с времеви мащаб, уверете се, че етикетите на оста са написани на формат за дата в таблицата на Excel, като например 05/01/08 или май-08. За да научите повече за това как да форматирате клетки като дати, вижте Показване на дати, часове, валута, дроби или проценти.

Excel

След като създадете диаграма, можете да редактирате данните в лист на Excel. Промените ще бъдат отразени в диаграмата.

 1. Щракнете върху диаграмата.

  Excel осветява таблицата с данни, която се използва за диаграмата. Лилавата рамка указва ред или колона, използвани за оста на категориите. Зелената рамка указва ред или колона, които съдържат етикети на серията от данни. Синята структура указва точките от данни, изобразени в диаграмата.

  Инсталиране на Project Pro за Office 365

  Изнесено означение 1 Етикети на серията от данни

  Изнесено означение 2 Стойности за оста на категориите

  Изнесено означение 3 Точки от данни, пообразени в диаграмата

 2. За да промените броя на редовете и колоните, които са включени в диаграмата, поставете показалеца в долния десен ъгъл на избраните данни и след това плъзнете, за да изберете допълнителни данни. В следващия пример таблицата е разширена, за да включва допълнителни категории и серии от данни.

  Selecting more data for an Excel chart

  Съвет: За да предотвратите показването на данни в диаграмата, можете да скриете редове и колони в таблицата.

 3. За да добавите данни към или да редактирате данни в клетка, щракнете върху клетката и след това направете промяната.

След като създадете диаграма, може да искате да промените начина, по който се изчертават редовете и колоните на таблицата в диаграмата.  Например първата версия на диаграмата ви може да изчертава редовете с данни от таблицата по вертикалната ос на диаграмата (ос на стойностите), а колоните с данни по хоризонталната ос (ос на категориите). В следващия пример диаграмата акцентира върху продажбите по инструмент.

Диаграма, показваща продажбите по категория

Ако обаче искате диаграмата да акцентира върху продажбите по месец, можете да обърнете начина, по който се изчертава диаграмата.

Chart showing sales by month

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. В раздела Диаграми, под Данни щракнете върху Начертаване на серии по ред Начертаване на серии по ред или Начертаване на серии по колона Начертаване на серии по колона .

  Excel Charts tab, Data group

За да промените реда на серията от данни, трябва да работите с диаграма, която има повече от една серия от данни.

 1. В диаграмата изберете серия от данни и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в колонна диаграма щракнете върху колона и всички колони от тази серия от данни стават избрани.

 2. Под Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

  Списък със страниците образци на SharePoint 2010.

 3. В навигационния екран щракнете върху Поръчка, щракнете върху името на серията и след това щракнете върху придвижване нагоре или надолу.

  В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

  Забележка: За повечето типове диаграми промяната на реда на серията от данни засяга и легендата, и диаграмата.

 1. В диаграмата изберете серия от данни и след това щракнете върху раздела диаграми .

  Например в колонна диаграма щракнете върху колона и всички колони от тази серия от данни стават избрани.

 2. Под даннищракнете върху избор.

  Excel Charts tab, Data group

 3. В диалоговия прозорец избор на източник на данни направете едно от следните неща:

  За да

  Направете следното

  Премахване на серия

  Под серияизберете серията от данни, която искате да премахнете, и след това щракнете върху Премахни.

  Добавяне на серия

  Под сериящракнете върху Addи след това в списъка на Excel Изберете всички данни, които искате да включите в диаграмата.

 1. В диаграмата изберете серия от данни и след това щракнете върху раздела формат .

  Например в колонна диаграма щракнете върху колона и всички колони от тази серия от данни стават избрани.

 2. Под стилове на елементи на диаграмащракнете върху стрелката до запълванена Филтриране на данните, показани в контрола и след това щракнете върху желания от вас цвят. 

  Съвет: За да променяте цвета по точки от данни в диаграма, която има само една серия от данни, щракнете върху серията и след това щракнете върху раздела оформление на диаграма . Под Текуща селекция щракнете върху Избор на формат. В навигационния екран щракнете върху запълванеи след това в зависимост от диаграмата Поставете отметка в квадратчето Промяна на цвета по точка или квадратчето за отметка Промяна на цвета по РЕЗЕН . В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

Можете да добавяте етикети, за да показвате стойностите на точките от данни от листа на Excel в диаграмата.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 2. Под етикетищракнете върху етикети на даннии след това в горната част на списъка щракнете върху желания тип етикети на данни.

  Chart Layout tab, Labels group

 3. Под етикетищракнете върху етикети на даннии след това в долната част на списъка щракнете върху мястото, където искате да се появи етикетът на данни.

  В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 2. Под етикетищракнете върху таблица с даннии след това щракнете върху желаната от вас опция.

  Chart Layout tab, Labels group

  В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

Когато създавате диаграма от данни, които използват дати, и датите се изчертават по хоризонталната ос на диаграмата, Office автоматично променя хоризонталната ос на оста на датите (времевия обхват). Можете също да промените хоризонтално оста на оста за дати. Оста на датите показва дати в хронологичен ред на зададени интервали или базови единици, като например брой на дните, месеците или годините, дори ако датите на листа на Excel не са подредени последователно или в същите основни мерни единици.

По подразбиране Office използва най-малко разликата между две дати в данните, за да определи основните единици за оста на датите. Например ако имате данни за борсови цени, където най-малката разлика между датите е седем дни, Office задава основната единица на дни. Можете обаче да промените основната единица на месеци или години, ако искате да видите производителността на запасите по-дълго време.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 2. За оста, която искате да промените, се уверете, че етикети на осите Show.

 3. Под осищракнете върху оси, посочете хоризонтална оси след това щракнете върху Опции за осите.

 4. В навигационния екран щракнете върху Мащабирайи след това под тип на хоризонталната осщракнете върху Дата.

  В зависимост от типа на диаграмата някои опции може да не са налични.

Забележка: Ако следвате тази процедура и диаграмата ви не показва датите като ос с времеви мащаб, уверете се, че етикетите на оста са написани на формат за дата в таблицата на Excel, като например 05/01/08 или май-08. За да научите повече за това как да форматирате клетки като дати, вижте Показване на дати, часове, валута, дроби или проценти.

Вж. също

Създаване на диаграма от началото до края

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×