Въведение в Excel

Автоматично попълване с данни на клетки в работен лист

Автоматично попълване с данни на клетки в работен лист

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Вместо да въвеждате ръчно данните в работен лист, можете да използвате функцията "Автозапълване", за да попълвате клетки с данни, които следват шаблон или които се базират на данни в други клетки.

Тази статия не обяснява как да въвеждате данните ръчно или да въвеждате данни едновременно в няколко работни листа. За повече информация относно ръчното въвеждане на данни вижте статията Ръчно въвеждане на данни в клетки на работен лист.

Автоматично повтаряне на стойности, които вече съществуват в колоната

Ако първите няколко знака, които въвеждате в една клетка, съвпадат с тези в съществуващ елемент от същата колона, Excel автоматично въвежда вместо вас останалите знаци. Excel автоматично допълва само тези записи, които съдържат текст или комбинация от текст и числа. Записите, съдържащи само числа, дати или часове, не се допълват автоматично.

След като Excel довърши това, което сте започнали да въвеждате, направете едно от следните неща:

 • За да приемете предложения елемент, натиснете Enter.

  Допълненият запис точно повтаря набора от главни и малки букви от съществуващия запис.

 • За да заместите автоматично въведените знаци, продължете въвеждането.

 • За да изтриете автоматично въведените знаци, натиснете клавиша Назад.

Забележка: 

 • Excel довършва записа, когато курсорът е в края на текущото съдържание на клетката.

 • Excel базира списъка от потенциални записи на "Автодовършване", върху колоната, която съдържа активна клетка. Записи, които се повтарят в рамките на ред, не се допълват автоматично.

Включване или изключване на автоматичното допълване на стойностите на клетките

Ако не искате Excel за довършва автоматично стойностите на клетките, можете да изключите тази функция.

 1. Щракнете върху раздела Файл и после щракнете върху Опции.

 2. Щракнете върху Разширени и след това под Опции за редактиране поставете или изчистете отметката в квадратчето Разреши автоматичното дописване на стойностите в клетките, за да включите или изключите автоматичното допълване на стойности на клетки.

Попълване на данни в съседни клетки с помощта на манипулатора за запълване

За да попълвате бързо в няколко типа серии данни, можете да изберете клетки и да плъзнете манипулатор за запълване манипулатор за запълване . За да използвате манипулатора за запълване, избирате клетките, които искате да използвате като база за запълване на допълнителни клетки, и след това плъзгате манипулатора за хоризонтално или вертикално по клетките, които искате да попълните.

По подразбиране манипулаторът за запълване е показан, но можете да го скриете или покажете, ако е скрит.

След като плъзнете манипулатора за запълване, бутонът Опции за автозапълване се показва. Ако не искате бутонът Опции за автозапълване да се показва всеки път, когато плъзгате манипулатора за запълване, можете да го изключите. По подобен начин, ако бутонът Опции за автозапълване не се показва, когато плъзгате манипулатора за запълване, може да поискате да го включите.

Показване или скриване на манипулатора за запълване

 1. Щракнете върху раздела Файл и после щракнете върху Опции.

 2. Щракнете върху Разширени и след това под Опции за редактиране отметнете или изчистете квадратчето Разреши манипулатор за попълване и плъзгане и пускане на клетки, за да покажете или скриете манипулатора за запълване.

 3. За да не се заместват съществуващите данни при плъзгане на манипулатора за попълване, проверете дали е отметнато квадратчето Предупреждение преди презаписване на клетки. Ако не искате да виждате съобщение за презаписването на пълни клетки, можете да изчистите квадратчето.

Плъзгане на манипулатора за попълване, за попълване на данни в съседни клетки

 1. Изберете клетките, съдържащи данните, които искате да попълните в съседни клетки.

 2. Плъзнете манипулатора за запълване през клетките, които искате да запълните.

 3. За да промените начина за запълване на селекцията, щракнете върху Опции за автозапълване Изображение на бутон и след това щракнете върху желаната от вас опция.

  Например можете да изберете да попълвате само формати на клетки, като щракнете върху Попълни само форматите, или пък можете да изберете да попълвате само съдържанието на клетка, като щракнете върху Попълни без форматиране.

Забележка: Ако плъзнете манипулатора за попълване нагоре или вляво от селекция и спрете в избраните клетки, без да отминете първата колона или горния ред в селекцията, Excel изтрива данните в селекцията. Трябва да плъзнете манипулатора за попълване извън избраната област, преди да отпуснете бутона на мишката.

Включване или изключване на опции за "Автозапълване"

 1. Щракнете върху раздела Файл и после щракнете върху Опции.

 2. Щракнете върху Разширени и след това под Изрязване, копиране и поставяне отметнете или изчистете квадратчето Когато се поставя съдържание, показвай бутон за опции за поставяне, за да включите или изключите тази опция.

Попълване на данни в съседни клетки с помощта на командата за запълване

Можете да използвате командата Запълване, за да попълните активната клетка или избран диапазон със съдържанието на съседна клетка или диапазон.

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да попълните активната клетка със съдържанието на съседна клетка, изберете празна клетка, която е отдолу, отдясно, отгоре или отляво на клетката, съдържаща данните, които искате да използвате за попълване на празната клетка.

  • За да попълните няколко съседни клетки, изберете клетката със съдържанието, с което искате да попълните, и съседните клетки, в които искате да попълните съдържанието.

 2. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Запълване и след това щракнете върху Надолу, Надясно, Нагоре или Наляво.

Групата "Клетки" в раздела "Начало"

Клавишна комбинация    За бързо попълване на клетка със съдържание на съседна клетка можете да натиснете Ctrl+D, за да попълните клетката отгоре или Ctrl+R, за да попълните клетката отляво.

Попълване на формули в съседни клетки

 1. Изберете клетката, съдържаща формулата, която искате да попълните в съседни клетки.

 2. Плъзнете манипулатор за запълване манипулатор за запълване през клетките, които искате да се попълнят.

 3. За да изберете начина за запълване на селекцията, щракнете върху Опции за автозапълване Изображение на бутон и след това щракнете върху желаната от вас опция.

  Забележка: Ако не е разрешено автоматично изчисляване на работната книга, формулите няма да се преизчисляват, когато попълвате клетки. За да изберете опциите за изчисляване на работната книга, направете следното:

 4. Щракнете върху раздела Файл.

 5. Под Excel щракнете върху Опции и след това щракнете върху категорията Формули.

 6. Под Опции за изчисленията, погледнете под Изчисляване на работната книга.

  • Автоматично    Формулите се преизчисляват автоматично.

  • Автоматично освен за таблици с данни    Формулите се преизчисляват, освен ако формулата не е в таблица с данни.

  • Ръчно    Формулите никога не се преизчисляват автоматично.

  • Преизчислявай работната книга преди записване    Тази опция е достъпна само ако Изчисляване на работната книга е зададено като Ръчно. Ако това квадратче за отметка е избрано, формулите не се преизчисляват, докато не запишете работната книга. Обърнете внимание, че няколко други опции могат да причинят записване на работната книга, например използването на командата Изпрати до.

   Забележки: 

   • Можете също да попълните активната клетка с формулата на съседна клетка, като използвате командата Запълване (в раздела Начало, в групата Редактиране) или като натиснете Ctrl+D, за да запълните клетка под или Ctrl+R, за да попълните клетка отдясно на клетката, съдържаща формулата.

   • Можете автоматично да попълвате формула напред за всички съседни клетки, към които тя се прилага, щраквайки двукратно върху манипулатора за запълване на първата клетка, съдържаща формулата. Например клетките A1:A15 и B1:B15 съдържат числа и въвеждате формулата =A1+B1 в клетка C1. За да копирате формулата в клетки C2:C15, изберете клетка C1 и щракнете двукратно върху манипулатора за запълване.

Попълване в серия от числа, дати или други вградени елементи на серия

Можете бързо да запълните клетки в диапазон със серия от числа или дати или с вградени серии за дни, работни дни, месеци или години с помощта на командата Запълване.

Запълване на клетки със серия с помощта на манипулатора за запълване

 1. Изберете първата клетка в диапазона, който искате да запълните.

 2. Въведете началната стойност за серията.

 3. Въведете стойност в следващата клетка, за да зададете схема.

  Ако например искате серия 1, 2, 3, 4, 5..., въведете 1 и 2 в първите две клетки. Ако искате серия 2, 4, 6, 8..., въведете 2 и 4. Ако искате серията 2, 2, 2, 2..., можете да оставите втората клетка празна.

 4. Изберете клетката или клетките, съдържащи началните стойности.

 5. Плъзнете манипулатора за запълване манипулатор за запълване през диапазона, който искате да се попълни.

  За да попълните във възходящ ред, плъзнете надолу или надясно, а в низходящ – нагоре или наляво.

  Забележка: 

 6. Можете също да зададете типа на серията, като използвате десния бутон на мишката, за да плъзнете манипулатора за запълване върху диапазона, и след това щраквайки върху подходящата команда в контекстно меню. Ако например началната стойност е датата ЯНР-2007, щракнете върху Попълване на месеци за серията ФЕВ-2007, МАР-2007 и т. н.; или щракнете върху Попълване на години за серията ЯНР-2007, ЯНР-2008 и т. н.

 7. Ако селекцията съдържа числа, можете да контролирате типа на серията, която искате да създадете.

 8. Можете да потиснете Автозапълване със серия, задържайки натиснат клавиша Ctrl, докато плъзгате манипулатора на попълване на селекцията на две или повече клетки. Избраните стойности се копират след това в съседните клетки и Excel не разширява серията.

Запълване на клетки със серия с помощта на командата за запълване

 1. Изберете първата клетка в диапазона, който искате да запълните.

 2. Въведете началната стойност за серията.

 3. В раздела Начало, в групата Редактиране, щракнете върху Запълване, а след това върху Серия.

  Групата "Клетки" в раздела "Начало"

 4. Под Тип щракнете върху една от следните опции:

  • Линейна    Създава серия, която се пресмята посредством добавяне на стойността в полето Стойност на стъпката към всяка поредна стойност на клетка.

  • Нарастване    Създава серия, която се пресмята посредством умножаване на стойността в полето Стойност на стъпката с всяка поредна стойност на клетка.

  • Дата    Създава серия, която попълва нарастващи със стойността на полето Стойност на стъпката стойности на дати и в зависимост от единицата, зададена под Единица за време.

  • Автозапълване    Създава серия, която поражда същия резултат, както плъзгане на манипулатора на запълване.

 5. За да установите шаблон за серията, въведете желаните стойности в полетата Стойност на стъпката и Крайна стойност.

Примери за серии, които можете да попълвате

Когато попълвате серия, селекциите се разширяват, както е показано в следващата таблица. В тази таблица елементите, които са разделени със запетаи, се съдържат в отделни съседни клетки на работния лист.

Начална селекция

Разширена серия

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Пон

Вт, Ср, Чт

Понеделник

Вторник, Сряда, Четвъртък

Янр

Фев, Мар, Апр

Янр, Апр

Юли, Окт, Янр

янр-07, апр-07

юли-07, окт-07, янр-08

15-янр, 15-апр

15-юли, 15-окт

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1-янр, 1-мар

1-май, 1-юли, 1-сеп,...

Трим3 (или Т3 или Тримесечие3)

Трим4, Трим1, Трим2,...

текст1, текстA

текст2, текстA, текст3, текстA,...

1-ви период

2-ри период, 3-ти период,...

Продукт 1

Продукт 2, Продукт 3,...

Попълване на данни с помощта на потребителска серия за попълване

За да направите по-лесно въвеждането на конкретна серия данни (например списък с имена или региони на продажби), можете да създадете потребителска серия за попълване. Потребителската серия за попълване може да се базира на списък от съществуващи в работния лист елементи, или пък можете да въведете списък от самото начало. Не можете да редактирате или изтривате вградени серии за попълване (например серия за попълване за месеци или дни), но можете да редактирате или изтривате потребителски серии за попълване.

Забележка: Един потребителски списък може да съдържа само текст или текст, смесен с числа.

Използване на потребителска серия за попълване, базирана на съществуващ списък от елементи

 1. Изберете списъка с елементи в работния лист, който искате да използвате в серията за попълване.

 2. Щракнете върху раздела Файл и после щракнете върху Опции.

 3. Щракнете върху Разширени и след това под Общи щракнете върху бутона Редактиране на списъци по избор

 4. Проверете дали препратката към клетка на списъка с елементи, който сте избрали, се показва в полето Импортиране на списък от клетките, а след това щракнете върху Импортиране.

  Елементите в избрания от вас списък се добавят в полето Списъци по избор.

 5. Щракнете два пъти върху OK.

 6. Щракнете върху някоя клетка в работния лист и след това въведете елемента в потребителската поредица за попълване, който искате да използвате за начало на списъка.

 7. Плъзнете манипулатор за запълване манипулатор за запълване през клетките, които искате да се попълнят.

Използване на потребителска серия за попълване, базирана на нов списък от елементи

 1. Щракнете върху раздела Файл и после щракнете върху Опции.

 2. Щракнете върху Разширени и след това под Общи щракнете върху Редактиране на списъци по избор

 3. В полето Потребителски списъци щракнете върху НОВ СПИСЪК и след това въведете записите в полето Елементи на списъка, започвайки с първия запис.

 4. След всеки запис натискайте клавиша Enter.

 5. След завършване на списъка, щракнете върху Добави и след това щракнете два пъти върху OK.

 6. Щракнете върху някоя клетка в работния лист и след това въведете елемента в потребителската поредица за попълване, който искате да използвате за начало на списъка.

 7. Плъзнете манипулатора за запълване манипулатор за запълване през клетките, които искате да запълните.

Редактиране или изтриване на потребителска серия за попълване

 1. Щракнете върху раздела Файл и после щракнете върху Опции.

 2. Щракнете върху категорията Разширени и след това под Общи щракнете върху Редактиране на списъци по избор

 3. В полето Списъци по избор изберете списъка, който искате да редактирате или изтриете, а след това направете едно от следните неща:

  • За да редактирате серията за попълване, направете желаните промени в полето Елементи на списъка и след това щракнете върху Добави.

  • За да изтрие серията за попълване, щракнете върху Изтрий.

Тази статия не обяснява как да въвеждате данните ръчно или да въвеждате данни едновременно в няколко работни листа. За повече информация относно ръчното въвеждане на данни вижте статията Ръчно въвеждане на данни в клетки на работен лист.

Автоматично повтаряне на стойности, които вече съществуват в колоната

Ако първите няколко знака, които въвеждате в една клетка, съвпадат с тези в съществуващ елемент от същата колона, Excel автоматично въвежда вместо вас останалите знаци. Excel автоматично допълва само тези записи, които съдържат текст или комбинация от текст и числа. Записите, съдържащи само числа, дати или часове, не се допълват автоматично.

След като Excel довърши това, което сте започнали да въвеждате, направете едно от следните неща:

 • За да приемете предложен елемент, натиснете ENTER.

  Допълненият запис точно повтаря набора от главни и малки букви от съществуващия запис.

 • За да заместите автоматично въведените знаци, продължете въвеждането.

 • За да изтриете автоматично въведените знаци, натиснете клавиша НАЗАД.

Забележки: 

 • Excel довършва записа, когато курсорът е в края на текущото съдържание на клетката.

 • Excel базира списъка от потенциални записи на "Автодовършване", върху колоната, която съдържа активна клетка. Записи, които се повтарят в рамките на ред, не се допълват автоматично.

Изключване на автоматичното допълване на стойностите на клетките

Ако не искате Excel за довършва автоматично стойностите на клетките, можете да изключите тази функция.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Под Excel щракнете върху Опции.

 3. Щракнете върху Разширени и след това под Опции за редактиране изчистете или отметнете квадратчето Разреши автоматичното дописване на стойностите в клетките, за да включите или изключите автоматичното допълване на стойности на клетки.

Попълване на данните с манипулатора за попълване

За да попълвате бързо в няколко типа серии данни, можете да изберете клетки и да плъзнете манипулатор за запълване манипулатор за запълване . За да използвате манипулатора за запълване, избирате клетките, които искате да използвате като база за запълване на допълнителни клетки, и след това плъзгате манипулатора за хоризонтално или вертикално по клетките, които искате да попълните.

Скриване или показване на манипулатора за попълване

По подразбиране манипулаторът за запълване е показан, но можете да го скриете или покажете, ако е скрит.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Под Excel щракнете върху Опции.

 3. Щракнете върху Разширени и след това под Опции за редактиране отметнете или изчистете квадратчето Разреши манипулатор за попълване и плъзгане и пускане на клетки, за да скриете или покажете манипулатора за запълване.

 4. За да не се заместват съществуващите данни при плъзгане на манипулатора за запълване, проверете дали е отметнато квадратчето Предупреждение преди презаписване на клетки. Ако не искате да виждате съобщение за презаписването на пълни клетки, можете да изчистите квадратчето.

Използване на "Опции за автозапълване" за промяна на начина, по който се попълва селекцията

След като плъзнете манипулатора за запълване, се появява бутонът Опции за автозапълване Изображение на бутон и можете да промените начина, по който се попълва селекцията. Например можете да изберете да попълвате само формати на клетки, като щракнете върху Попълни само форматите, или пък можете да изберете да попълвате само съдържанието на клетка, като щракнете върху Попълни без форматиране.

Включване или изключване на "Опции за автозапълване"

Ако не искате бутонът Опции за автозапълване да се показва всеки път, когато плъзгате манипулатора за запълване, можете да го изключите. По подобен начин, ако бутонът Опции за автозапълване не се показва, когато плъзгате манипулатора за запълване, може да поискате да го включите.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Под Excel щракнете върху Опции.

 3. Щракнете върху Разширени и след това под Изрязване, копиране и поставяне изчистете или квадратчето Когато се поставя съдържание, показвай бутон за опции за поставяне.

Попълване на данни в съседни клетки с помощта на командата за запълване

Можете да използвате командата Запълване, за да попълните активната клетка или избран диапазон със съдържанието на съседна клетка или диапазон или можете бързо да запълвате съседни клетки, като плъзгате манипулатор за запълване манипулатор за запълване .

Попълване на активната клетка със съдържанието на съседна клетка

 1. Изберете празна клетка, която е отдолу, отдясно, отгоре или отляво на клетката, съдържаща данните, които искате да използвате за попълване на празната клетка.

 2. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Запълване и след това щракнете върху Надолу, Надясно, Нагоре или Наляво.

Групата "Клетки" в раздела "Начало"

Съвет: За бързо попълване на клетка със съдържание на съседна клетка можете да натиснете CTRL+D, за да попълните клетката отгоре или Ctrl+R, за да попълните клетката отляво. За да попълните клетка със съдържанието на клетка под нея (т.е. за попълване нагоре) в раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Запълване и след това щракнете върху Горе. За да попълните клетка със съдържанието на клетка отдясно (попълване наляво) в раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Запълване и след това щракнете върху Ляво.

Плъзгане на манипулатора за запълване за попълване на данни в съседни клетки

 1. Изберете клетките, съдържащи данните, които искате да попълните в съседни клетки.

 2. Плъзнете манипулатора за запълване през клетките, които искате да запълните.

 3. За да промените начина за запълване на селекцията, щракнете върху Опции за автозапълване Изображение на бутон и след това щракнете върху желаната от вас опция.

Забележка: Ако плъзнете манипулатора за запълване нагоре или вляво от селекция и спрете в избраните клетки, без да отминете първата колона или горния ред в селекцията, Excel изтрива данните в селекцията. Трябва да плъзнете манипулатора за запълване извън избраната област, преди да отпуснете бутона на мишката.

Попълване на формули в съседни клетки

 1. Изберете клетката, съдържаща формулата, която искате да попълните в съседни клетки.

 2. Плъзнете манипулатор за запълване манипулатор за запълване през клетките, които искате да се попълнят.

 3. За да изберете начина за запълване на селекцията, щракнете върху Опции за автозапълване Изображение на бутон и след това щракнете върху желаната от вас опция.

  Забележка: Ако не е разрешено автоматично изчисляване на работната книга, формулите няма да се преизчисляват, когато попълвате клетки. За да изберете опциите за изчисляване на работната книга, направете следното:

 4. Щракнете върху раздела Файл.

 5. Под Excel щракнете върху Опции и след това щракнете върху категорията Формули.

 6. Под Опции за изчисленията, погледнете под Изчисляване на работната книга.

  • Автоматично    Формулите се преизчисляват автоматично.

  • Автоматично освен за таблици с данни    Формулите се преизчисляват, освен ако формулата не е в таблица с данни.

  • Ръчно    Формулите никога не се преизчисляват автоматично.

  • Преизчислявай работната книга преди записване    Тази опция е достъпна само ако Изчисляване на работната книга е зададено като Ръчно. Ако това квадратче за отметка е избрано, формулите не се преизчисляват, докато не запишете работната книга. Обърнете внимание, че няколко други опции могат да причинят записване на работната книга, например използването на командата Изпрати до.

Съвети

 • Можете също да попълните активната клетка с формулата на съседна клетка, като използвате командата Запълване (в раздела Начало, в групата Редактиране) или като натиснете Ctrl+D, за да запълните клетка под, или Ctrl+R, за да попълните клетка отдясно на клетката, съдържаща формулата.

 • Можете автоматично да попълвате формула напред за всички съседни клетки, към които тя се прилага, щраквайки двукратно върху манипулатора за попълване на първата клетка, съдържаща формулата. Например клетките A1:A15 и B1:B15 съдържат числа и въвеждате формулата =A1+B1 в клетка C1. За да копирате формулата в клетки C2:C15, изберете клетка C1 и щракнете двукратно върху манипулатора за попълване.

Попълване в серия от числа, дати или други вградени елементи на серия

С помощта на манипулатор за запълване можете бързо да запълните клетки в диапазон със серия от числа или дати или с вградени серии за дни, работни дни, месеци или години.

 1. Изберете първата клетка в диапазона, който искате да запълните.

 2. Въведете началната стойност за серията.

 3. Въведете стойност в следващата клетка, за да зададете схема.

  Ако например искате серия 1, 2, 3, 4, 5..., въведете 1 и 2 в първите две клетки. Ако искате серия 2, 4, 6, 8..., въведете 2 и 4. Ако искате серията 2, 2, 2, 2..., можете да оставите втората клетка празна.

Още примери за серии, които можете да попълвате

Когато попълвате серия, селекциите се разширяват, както е показано в следващата таблица. В тази таблица елементите, които са разделени със запетаи, се съдържат в отделни съседни клетки на работния лист.

Начална селекция

Разширена серия

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Пон

Вт, Ср, Чт

Понеделник

Вторник, Сряда, Четвъртък

Янр

Фев, Мар, Апр

Янр, Апр

Юли, Окт, Янр

янр-07, апр-07

юли-07, окт-07, янр-08

15-янр, 15-апр

15-юли, 15-окт

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1-янр, 1-мар

1-май, 1-юли, 1-сеп,...

Трим3 (или Т3 или Тримесечие3)

Трим4, Трим1, Трим2,...

текст1, текстA

текст2, текстA, текст3, текстA,...

1-ви период

2-ри период, 3-ти период,...

Продукт 1

Продукт 2, Продукт 3,...

 1. Изберете клетката или клетките, съдържащи началните стойности.

 2. Плъзнете манипулатора за попълване манипулатор за запълване през диапазона, който искате да се попълни.

  За да попълните във възходящ ред, плъзнете надолу или надясно, а в низходящ – нагоре или наляво.

Съвети

 • Можете също да зададете типа на серията, като използвате десния бутон на мишката, за да плъзнете манипулатора за запълване върху диапазона, и след това щраквайки върху подходящата команда в контекстно меню. Ако например началната стойност е датата ЯНР-2007, щракнете върху Попълване на месеци за серията ФЕВ-2007, МАР-2007 и т. н.; или щракнете върху Попълване на години за серията ЯНР-2007, ЯНР-2008 и т. н.

 • Ако селекцията съдържа числа, можете да контролирате типа на серията, която искате да създадете.

Попълване на клетки със серия номера

 1. В раздела Начало, в групата Редактиране, щракнете върху Запълване, а след това върху Серия.

  Групата "Клетки" в раздела "Начало"

 2. Под Тип щракнете върху една от следните опции:

  • Линейна    Създава серия, която се пресмята посредством добавяне на стойността в полето Стойност на стъпката към всяка поредна стойност на клетка.

  • Нарастване    Създава серия, която се пресмята посредством умножаване на стойността в полето Стойност на стъпката с всяка поредна стойност на клетка.

  • Дата    Създава серия, която попълва нарастващи със стойността на полето Стойност на стъпката стойности на дати и в зависимост от единицата, зададена под Единица за време.

  • Автозапълване    Създава серия, която поражда същия резултат, както плъзгане на манипулатора на запълване.

 3. Можете да потиснете Автозапълване на серия, като задържите натиснат клавиша CTRL, докато плъзгате манипулатора на попълване на селекцията на две или повече клетки. Избраните стойности след това се копират в съседните клетки и Excel не разширява серията.

Попълване на данни с помощта на потребителска серия за попълване

За да направите по-лесно въвеждането на конкретна серия данни (например списък с имена или региони на продажби), можете да създадете потребителска серия за попълване. Потребителската серия за попълване може да се базира на списък от съществуващи в работния лист елементи, или пък можете да въведете списък от самото начало. Не можете да редактирате или изтривате вградени серии за попълване (например серия за попълване за месеци или дни), но можете да редактирате или изтривате потребителски серии за попълване.

Забележка: Един потребителски списък може да съдържа само текст или текст, смесен с числа. За потребителски списък, който съдържа само числа, като например от 0 до 100, трябва първо да създадете списък с числа, който е форматиран като текст.

Форматиране на числа като текст

 1. Изберете достатъчно клетки за списъка с числа, които искате да форматирате като текст.

 2. В раздела Начало, в групата Число щракнете върху стрелката в полето Числов формат и щракнете върху Текст.

Изображение на лентата на Excel

Съвет: Можете да се наложи да щракнете върху Още числови формати, за да видите формата Текст в списъка.

 1. Във форматираните клетки въведете списъка с числа.

Използване на потребителска серия за попълване, базирана на съществуващ списък от елементи

 1. Изберете списъка с елементи в работния лист, който искате да използвате в серията за попълване.

 2. Щракнете върху раздела Файл.

 3. Под Excel щракнете върху Опции.

 4. Щракнете върху Разширени и след това под Общи щракнете върху Редактиране на списъци по избор

 5. Проверете дали препратката към клетка на списъка с елементи, който сте избрали, се показва в полето Импортиране на списък от клетките, а след това щракнете върху Импортиране.

  Елементите в избрания от вас списък се добавят в полето Списъци по избор.

 6. Щракнете два пъти върху OK.

 7. Щракнете върху някоя клетка в работния лист и след това въведете елемента в потребителската поредица за попълване, който искате да използвате за начало на списъка.

 8. Плъзнете манипулатор за запълване манипулатор за запълване през клетките, които искате да се попълнят.

Използване на потребителска серия за попълване, базирана на нов списък от елементи

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Под Excel щракнете върху Опции.

 3. Щракнете върху Разширени и след това под Общи щракнете върху Редактиране на списъци по избор

 4. В полето Потребителски списъци щракнете върху НОВ СПИСЪК и след това въведете записите в полето Елементи на списъка, започвайки с първия запис.

 5. След всеки запис натискайте клавиша ENTER.

 6. След завършване на списъка, щракнете върху Добави и след това щракнете два пъти върху OK.

 7. Щракнете върху някоя клетка в работния лист и след това въведете елемента в потребителската поредица за попълване, който искате да използвате за начало на списъка.

 8. Плъзнете манипулатора за попълване манипулатор за запълване през клетките, които искате да попълните.

Редактиране или изтриване на потребителска серия за попълване

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Под Excel щракнете върху Опции.

 3. Щракнете върху категорията Разширени и след това под Общи щракнете върху Редактиране на списъци по избор

 4. В полето Списъци по избор изберете списъка, който искате да редактирате или изтриете, а след това направете едно от следните неща:

  • За да редактирате серията за попълване, направете желаните промени в полето Елементи на списъка и след това щракнете върху Добави.

  • За да изтрие серията за попълване, щракнете върху Изтрий.

Най-горе на страницата

Вместо да въвеждате ръчно данните в работен лист, можете да използвате функцията "Автозапълване", за да попълвате клетки с данни, които следват шаблон или които се базират на данни в други клетки. Тази статия не обяснява как да въвеждате данните ръчно или да въвеждате данни едновременно в няколко работни листа. За информация как да въвеждате ръчно данни, вж. статията Ръчно въвеждане на данни.

Автоматично повтаряне на стойности, които вече съществуват в колоната

Ако първите няколко знака, които въвеждате в една клетка, съвпадат с тези в съществуващ елемент от същата колона, Excel автоматично въвежда вместо вас останалите знаци. Excel автоматично допълва само тези записи, които съдържат текст или комбинация от текст и числа. Записите, съдържащи само числа, дати или часове, не се допълват автоматично.

След като Excel довърши това, което сте започнали да въвеждате, направете едно от следните неща:

 • За да приемете предложен елемент, натиснете ENTER.

  Допълненият запис точно повтаря набора от главни и малки букви от съществуващия запис.

 • За да заместите автоматично въведените знаци, продължете въвеждането.

 • За да изтриете автоматично въведените знаци, натиснете клавиша НАЗАД.

Забележки: 

 • Excel довършва записа, когато курсорът е в края на текущото съдържание на клетката.

 • Excel базира списъка от потенциални записи на "Автодовършване", върху колоната, която съдържа активна клетка. Записи, които се повтарят в рамките на ред, не се допълват автоматично.

Изключване на автоматичното допълване на стойностите на клетките

Ако не искате Excel за довършва автоматично стойностите на клетките, можете да изключите тази функция.

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху Опции на Excel.

 2. Щракнете върху Разширени и след това под Опции за редактиране изчистете или отметнете квадратчето Разреши автоматичното дописване на стойностите в клетките, за да включите или изключите автоматичното допълване на стойности на клетки.

Попълване на данните с манипулатора за попълване

За да попълвате бързо в няколко типа серии данни, можете да изберете клетки и да плъзнете манипулатор за запълване манипулатор за запълване . За да използвате манипулатора за запълване, избирате клетките, които искате да използвате като база за запълване на допълнителни клетки, и след това плъзгате манипулатора за хоризонтално или вертикално по клетките, които искате да попълните.

Скриване или показване на манипулатора за попълване

По подразбиране манипулаторът за запълване е показан, но можете да го скриете или покажете, ако е скрит.

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху Опции на Excel.

 2. Щракнете върху Разширени и след това под Опции за редактиране отметнете или изчистете квадратчето Разреши манипулатор за попълване и плъзгане и пускане на клетки, за да скриете или покажете манипулатора за попълване.

 3. За да не се заместват съществуващите данни при плъзгане на манипулатора за запълване, проверете дали е отметнато квадратчето Предупреждение преди презаписване на клетки. Ако не искате да виждате съобщение за презаписването на пълни клетки, можете да изчистите квадратчето.

Използване на "Опции за автозапълване" за промяна на начина, по който се попълва селекцията

След като плъзнете манипулатора за запълване, се появява бутонът Опции за автозапълване Изображение на бутон и можете да промените начина, по който се попълва селекцията. Например можете да изберете да попълвате само формати на клетки, като щракнете върху Попълни само форматите, или пък можете да изберете да попълвате само съдържанието на клетка, като щракнете върху Попълни без форматиране.

Включване или изключване на опции за "Автозапълване"

Ако не искате бутонът Опции за автозапълване да се показва всеки път, когато плъзгате манипулатора за запълване, можете да го изключите. По подобен начин, ако бутонът Опции за автозапълване не се показва, когато плъзгате манипулатора за попълване, може да поискате да го включите.

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху Опции на Excel.

 2. Щракнете върху Разширени и след това под Изрязване, копиране и поставяне изчистете или квадратчето Показвай бутоните с опции при поставяне.

Попълване на данни в съседни клетки с помощта на командата за запълване

Можете да използвате командата Запълване, за да попълните активната клетка или избран диапазон със съдържанието на съседна клетка или диапазон или можете бързо да запълвате съседни клетки, като плъзгате манипулатор за запълване манипулатор за запълване .

Попълване на активната клетка със съдържанието на съседна клетка

 1. Изберете празна клетка, която е отдолу, отдясно, отгоре или отляво на клетката, съдържаща данните, които искате да използвате за попълване на празната клетка.

 2. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Запълване и след това щракнете върху Надолу, Надясно, Нагоре или Наляво.

  изображение на лентата на excel

Съвет: За бързо попълване на клетка със съдържание на съседна клетка можете да натиснете CTRL+D, за да попълните клетката отгоре или Ctrl+R, за да попълните клетката отляво. За да попълните клетка със съдържанието на клетка под нея (т.е. за попълване нагоре) в раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Запълване и след това щракнете върху Горе. За да попълните клетка със съдържанието на клетка отдясно (попълване наляво) в раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Запълване и след това щракнете върху Ляво.

Плъзгане на манипулатора за запълване за попълване на данни в съседни клетки

 1. Изберете клетките, съдържащи данните, които искате да попълните в съседни клетки.

 2. Плъзнете манипулатора за запълване през клетките, които искате да запълните.

 3. За да промените начина за запълване на селекцията, щракнете върху Опции за автозапълване Изображение на бутон и след това щракнете върху желаната от вас опция.

Забележка: Ако плъзнете манипулатора за запълване нагоре или вляво от селекция и спрете в избраните клетки, без да отминете първата колона или горния ред в селекцията, Excel изтрива данните в селекцията. Трябва да плъзнете манипулатора за запълване извън избраната област, преди да отпуснете бутона на мишката.

Попълване на формули в съседни клетки

 1. Изберете клетката, съдържаща формулата, която искате да попълните в съседни клетки.

 2. Плъзнете манипулатор за запълване манипулатор за запълване през клетките, които искате да се попълнят.

 3. За да изберете начина за запълване на селекцията, щракнете върху Опции за автозапълване Изображение на бутон и след това щракнете върху желаната от вас опция.

Забележка: Ако не е разрешено автоматично изчисляване на работната книга, формулите няма да се преизчисляват, когато попълвате клетки. За да изберете опциите за изчисляване на работната книга, направете следното:

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , върху Опции на Excel и след това върху категорията Формули.

 2. Под Опции за изчисленията, погледнете под Изчисляване на работната книга.

  • Автоматично    Формулите се преизчисляват автоматично.

  • Автоматично освен за таблици с данни    Формулите се преизчисляват, освен ако формулата не е в таблица с данни.

  • Ръчно    Формулите никога не се преизчисляват автоматично.

  • Преизчислявай работната книга преди записване    Тази опция е достъпна само ако Изчисляване на работната книга е зададено като Ръчно. Ако това квадратче за отметка е избрано, формулите не се преизчисляват, докато не запишете работната книга. Обърнете внимание, че няколко други опции могат да причинят записване на работната книга, например използването на командата Изпрати до.

Съвети

 • Можете също да попълните активната клетка с формулата на съседна клетка, като използвате командата Запълване (в раздела Начало, в групата Редактиране) или като натиснете CTRL+D, за да запълните клетка под или CTRL+R, за да попълните клетка отдясно на клетката, съдържаща формулата.

 • Можете автоматично да попълвате формула напред за всички съседни клетки, към които тя се прилага, щраквайки двукратно върху манипулатора за попълване на първата клетка, съдържаща формулата. Например клетките A1:A15 и B1:B15 съдържат числа и въвеждате формулата =A1+B1 в клетка C1. За да копирате формулата в клетки C2:C15, изберете клетка C1 и щракнете двукратно върху манипулатора за попълване.

Попълване в серия от числа, дати или други вградени елементи на серия

С помощта на манипулатор за запълване можете бързо да запълните клетки в диапазон със серия от числа или дати или с вградени серии за дни, работни дни, месеци или години.

 1. Изберете първата клетка в диапазона, който искате да запълните.

 2. Въведете началната стойност за серията.

 3. Въведете стойност в следващата клетка, за да зададете схема.

  Ако например искате серия 1, 2, 3, 4, 5..., въведете 1 и 2 в първите две клетки. Ако искате серия 2, 4, 6, 8..., въведете 2 и 4. Ако искате серията 2, 2, 2, 2..., можете да оставите втората клетка празна.

  Още примери за серии, които можете да попълвате

  Когато попълвате серия, селекциите се разширяват, както е показано в следващата таблица. В тази таблица елементите, които са разделени със запетаи, се съдържат в отделни съседни клетки на работния лист.

Начална селекция

Разширена серия

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Пон

Вт, Ср, Чт

Понеделник

Вторник, Сряда, Четвъртък

Янр

Фев, Мар, Апр

Янр, Апр

Юли, Окт, Янр

янр-07, апр-07

юли-07, окт-07, янр-08

15-янр, 15-апр

15-юли, 15-окт

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1-янр, 1-мар

1-май, 1-юли, 1-сеп,...

Трим3 (или Т3 или Тримесечие3)

Трим4, Трим1, Трим2,...

текст1, текстA

текст2, текстA, текст3, текстA,...

1-ви период

2-ри период, 3-ти период,...

Продукт 1

Продукт 2, Продукт 3,...

 1. Изберете клетката или клетките, съдържащи началните стойности.

 2. Плъзнете манипулатора за попълване манипулатор за запълване през диапазона, който искате да се попълни.

  За да попълните във възходящ ред, плъзнете надолу или надясно, а в низходящ – нагоре или наляво.

Съвети

 • Можете също да зададете типа на серията, като използвате десния бутон на мишката, за да плъзнете манипулатора за запълване върху диапазона, и след това щраквайки върху подходящата команда в контекстно меню. Ако например началната стойност е датата ЯНР-2007, щракнете върху Попълване на месеци за серията ФЕВ-2007, МАР-2007 и т. н.; или щракнете върху Попълване на години за серията ЯНР-2007, ЯНР-2008 и т. н.

 • Ако селекцията съдържа числа, можете да контролирате типа на серията, която искате да създадете.

  Попълване на клетки със серия номера

  1. В раздела Начало, в групата Редактиране, щракнете върху Запълване, а след това върху Серия.

   изображение на лентата на excel

  2. Под Тип щракнете върху една от следните опции:

   • Линейна    Създава серия, която се пресмята посредством добавяне на стойността в полето Стойност на стъпката към всяка поредна стойност на клетка.

   • Нарастване    Създава серия, която се пресмята посредством умножаване на стойността в полето Стойност на стъпката с всяка поредна стойност на клетка.

   • Дата    Създава серия, която попълва нарастващи със стойността на полето Стойност на стъпката стойности на дати и зависи от единицата, зададена под Единица за дата.

   • Автозапълване    Създава серия, която поражда същия резултат, както плъзгане на манипулатора на запълване.

 • Можете да потиснете Автозапълване на серия, като задържите натиснат клавиша CTRL, докато плъзгате манипулатора на попълване на селекцията на две или повече клетки. Избраните стойности след това се копират в съседните клетки и Excel не разширява серията.

Попълване на данни с помощта на потребителска серия за попълване

За да направите по-лесно въвеждането на конкретна серия данни (например списък с имена или региони на продажби), можете да създадете потребителска серия за попълване. Потребителската серия за попълване може да се базира на списък от съществуващи в работния лист елементи, или пък можете да въведете списък от самото начало. Не можете да редактирате или изтривате вградени серии за попълване (например серия за попълване за месеци или дни), но можете да редактирате или изтривате потребителски серии за попълване.

Забележка: Един потребителски списък може да съдържа само текст или текст, смесен с числа. За потребителски списък, който съдържа само числа, като например от 0 до 100, трябва първо да създадете списък с числа, който е форматиран като текст.

Форматиране на числа като текст

 1. Изберете достатъчно клетки за списъка с числа, които искате да форматирате като текст.

 2. В раздела Начало, в групата Число щракнете върху стрелката в полето Числов формат и щракнете върху Текст.

  Изображение на лентата на Excel

  Съвет: Можете да се наложи да щракнете върху Още, за да видите формата Текст в списъка.

 3. Във форматираните клетки въведете списъка с числа.

Използване на потребителска серия за попълване, базирана на съществуващ списък от елементи

 1. Изберете списъка с елементи в работния лист, който искате да използвате в серията за попълване.

 2. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху Опции на Excel.

 3. Щракнете върху Популярни и след това под Най-важни опции за работа с Excel, щракнете върху Редактиране на потребителски списъци.

 4. Проверете дали препратката към клетка на списъка с елементи, който сте избрали, се показва в полето Импортиране на списък от клетките, а след това щракнете върху Импортиране.

  Елементите в избрания от вас списък се добавят в полето Списъци по избор.

 5. Щракнете два пъти върху OK.

 6. Щракнете върху някоя клетка в работния лист и след това въведете елемента в потребителската поредица за попълване, който искате да използвате за начало на списъка.

 7. Плъзнете манипулатор за запълване манипулатор за запълване през клетките, които искате да се попълнят.

Използване на потребителска серия за попълване, базирана на нов списък от елементи

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху Опции на Excel.

 2. Щракнете върху Популярни и след това под Най-важни опции за работа с Excel щракнете върху Редактиране на потребителски списъци.

 3. В полето Потребителски списъци щракнете върху НОВ СПИСЪК и след това въведете записите в полето Елементи на списъка, започвайки с първия запис.

  След всеки запис натискайте клавиша ENTER.

 4. След завършване на списъка, щракнете върху Добави и след това щракнете два пъти върху OK.

 5. Щракнете върху някоя клетка в работния лист и след това въведете елемента в потребителската поредица за попълване, който искате да използвате за начало на списъка.

 6. Плъзнете манипулатора за попълване манипулатор за запълване през клетките, които искате да попълните.

Редактиране или изтриване на потребителска серия за попълване

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху Опции на Excel.

 2. Щракнете върху категорията Популярни и след това под Най-важни опции за работа с Excel щракнете върху Редактиране на потребителски списъци.

 3. В полето Списъци по избор изберете списъка, който искате да редактирате или изтриете, а след това направете едно от следните неща:

  • За да редактирате серията за попълване, направете желаните промени в полето Елементи на списъка и след това щракнете върху Добави.

  • За да изтрие серията за попълване, щракнете върху Изтрий.

Най-горе на страницата

Знаете ли, че...?

Ако нямате абонамент за Office 365 или най-новата версия на Office, можете сега да изпробвате безплатно:

Изпробвайте Office 365 или най-новата версия на Excel

Имате ли въпрос за конкретна функция?

Публикувайте въпрос във форума на общността на Excel

Помогнете ни да подобрим на Excel

Имате ли предложения как можем да подобрим следващата версия на Excel? Ако е така, вижте темите в Гласът на потребителите на Excel

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×