Автоматично вмъкване на текст

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В Word можете да вмъквате текст автоматично с някой от двата блокове с предварително форматиран текст от галерията "автотекст", или с думи, фрази или изречения, които Word автоматично завършва след като сте въвели само няколко знака.

Забележка: Ако търсите информация за настройките за автоформатиране, като например автоматичното форматиране на тирета и тирета, дроби, хипервръзки, кавички и списък с водещи символи или номерирани списъци, вижте Конфигуриране или изключване на автоматичното форматиране (Автоформатиране) на текст.

Записите на автотекст се съхраняват като градивни блокове. За да създадете нов запис, използвайте диалоговия прозорец Създаване на нов градивен блок.

 1. В документа изберете текста, който искате да добавите към вашата галерия със записи на автотекст.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Бързи части, посочете Автотекст, след което щракнете върху Запис на селекцията в галерията за автотекстове.

 3. Попълнете информацията в диалоговия прозорец Създаване на нов градивен блок. Повечето от стойностите по подразбиране са достатъчни, но включването на уникално име и описание улеснява използването на автотекст.

  Диалогов прозорец "Създаване на нов градивен блок"

  • Име    Напишете уникално име за градивния блок автотекст.

  • Галерия    Изберете галерията на Автотекст.

  • Категория    Изберете категорията Общи или създайте нова категория.

  • Описание    Напишете описание за градивния блок.

  • Запиши в    Щракнете върху името за шаблона в падащия списък. Например, щракнете върху Нормален.

   За да се покаже падащият списък с имена на шаблони, първо трябва да бъде отворен шаблон.

  • Опции    Изберете едно от следните неща:

   • Изберете Вмъкване на съдържание в собствената му страница, за да поставите градивния блок на друга страница, визуално отделена от останалата част от съдържанието със знаци за край на страница.

   • Изберете Вмъкване на съдържание в собствения му абзац, за да направите съдържанието в свой собствен абзац, дори и потребителският курсор да е по средата на абзац.

   • Изберете Вмъкване само на съдържание за всякакво друго съдържание.

Най-горе на страницата

 1. В раздела Вмъкване щракнете върху Бързи части, след което посочете Автотекст.

 2. Щракнете върху записа, който искате да добавите.

Чрез добавяне на записи на текст в диалоговия прозорец Автокоригиране, можете да конфигурирате дума за автоматично попълване на дума, фраза или изречение, след като сте въвели само няколко знака.

 1. Изберете текста, който искате да вмъкнете автоматично.

 2. Щракнете върху раздела Файл.

 3. Щракнете върху Опции.

 4. Щракнете върху Проверка.

 5. Щракнете върху Опции за автокоригиране, след което щракнете върху раздела Автокоригиране.

  диалогов прозорец "автокоригиране"

 6. Поставете отметка в квадратчето Въвеждай върху стария текст, ако няма поставена такава.

 7. В Заместване напишете знаците, които искате да използвате за автоматичен текст. Избраният в документа текст трябва да се появи в Със.

Списъкът за автокоригиране на текст е общ за програмите на Office, които поддържат тази функция. Когато добавите или изтриете дума от списъка в една програма, това се отразява също и върху останалите програми на Office.

Забележка: Списъка за автокоригиране в Word, е ограничено до общо приблизително 64 000 записи.

Най-горе на страницата

Докато въвеждате във вашия документ, текста в лявата колона на списъка за автокоригиране, под заместване, автоматично се замества с текста в дясната колона, под с.

Най-горе на страницата

Вж. също

Конфигуриране или изключване на автоматичното форматиране на текст (Автоформатиране)

Избор на опции за автокоригиране за главни букви, правопис и символи

 1. В раздела Вмъкване щракнете върху Бързи части, след което посочете Автотекст.

 2. Щракнете върху записа, който искате да добавите.

В Word 2010 записите в автотекст се съхраняват като градивни блокове. За да създадете нов запис, използвайте диалоговия прозорец Създаване на нов градивен блок .

 1. В документа на Word изберете текста, който искате да добавите към вашата галерия на автотекст.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Бързи части, посочете Автотекст, след което щракнете върху Запис на селекцията в галерията за автотекстове.

 3. Попълнете информацията в диалоговия прозорец Създаване на нов градивен блок:

  • Име    Напишете уникално име за градивния блок автотекст.

  • Галерия    Изберете галерията на Автотекст.

  • Категория    Изберете категорията Общи или създайте нова категория.

  • Описание    Напишете описание за градивния блок.

  • Запиши в    Щракнете върху името за шаблона в падащия списък. Например, щракнете върху Нормален.

   За да се покаже падащият списък с имена на шаблони, първо трябва да бъде отворен шаблон.

  • Опции    Изберете едно от следните неща:

   • Изберете Вмъкване на съдържание в собствената му страница, за да поставите градивния блок на отделна страница със знаци за нова страница преди и след него.

   • Изберете Вмъкване на съдържание в собствения му абзац, за да направите съдържанието в свой собствен абзац, дори и потребителският курсор да е по средата на абзац.

   • Изберете Вмъкване само на съдържание за всякакво друго съдържание.

Най-горе на страницата

Ако сте използвали записи на автотекст в Microsoft Office Word 2003, можете ръчно да ги мигрирате в Word 2010. Записите в автотекст, който сте създали в Word 2007 се мигрират автоматично.

 1. Намерете файла, Normal11.dot като направите едно следните неща:

 2. Ако компютърът ви работи Windows 7    Отворете Windows Explorer и намерете C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

  Забележка: Ако не виждате AppData папка в Windows Explorer, щракнете върху Организиране, щракнете върху папка и опции за търсене, щракнете върху раздела изглед и щракнете върху Показвай скритите файлове, папки и устройства. След това затворете и отворете отново Windows Explorer.

 3. Ако компютърът ви работи Windows Vista    Отворете Windows Explorer и намерете C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

  Забележка: Ако не виждате AppData папка в Windows Explorer, щракнете върху Организиране, щракнете върху папка и опции за търсене, щракнете върху раздела изглед и щракнете върху Показвай скритите файлове, папки и устройства. След това затворете и отворете отново Windows Explorer.

 4. Ако компютърът ви работи Windows XP    Отворете Windows Explorer и след това намерете C:\Documents and настройки\потребителско name\Application Data\Microsoft\Templates.

  Забележка: Ако не виждате приложението данни папка в Windows Explorer, в менютоинструменти , щракнете върху Опции за папките, щракнете върху раздела изглед и щракнете върху Показвай скритите файлове и папки. След това затворете и отворете отново Windows Explorer.

 5. Щракнете с десния бутон Normal11.dot и след това щракнете върху Отвори.

 6. Щракнете върху раздела Файл.

 7. Щракнете върху Запиши като.

 8. В диалоговия прозорец Запиши като Намерете на правилното място:

 9. Ако компютърът ви работи Windows 7    C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup

 10. Ако компютърът ви работи Windows Vista    C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup

 11. Ако компютърът ви работи Windows XP    C:\Documents and настройки\потребителско name\Application Data\Microsoft\Word\Startup

  Забележка: Може да се наложи да създадете папка за начално стартиране, като щракнете върху нова папка.

 12. В полето име на файл въведете автотекст.

 13. В списъка Запиши като тип щракнете върху Шаблон на Word с разрешени макроси.

 14. Щракнете върху Запиши.

  Ако получите подкана, щракнете върху OK.

 15. Излизане от Word.

Най-горе на страницата

За да добавите записи на текст, които се вмъкват автоматично, докато пишете определен набор от знаци, трябва да използвате диалоговия прозорец Автокоригиране.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Опции.

 3. Щракнете върху Проверка.

 4. Щракнете върху Опции за автокоригиране, след което щракнете върху раздела Автокоригиране.

 5. Поставете отметка в квадратчето Въвеждай върху стария текст, ако няма поставена.

 6. Под Заместване въведете знаците, които искате да използвате за своя автоматичен текст.

Текстът, който избрахте в документа, трябва да се появява под С.

Забележка: Списъка за автокоригиране в Word, е ограничено до общо приблизително 64 000 записи.

Най-горе на страницата

В Microsoft Office Word 2007можете да добавите записи на автотекст в галерията "автотекст".

Или, ако искате да добавите текст автоматично, когато въведете няколко знака, можете да добавите записи на текст в диалоговия прозорец Автокоригиране.

За да добавите автотекст от галерията, трябва да добавите тази галерия към лентата с инструменти за бърз достъп. След като я добавите, можете да създавате нови записи, и можете да мигрирате ви записи от Word 2003 в галерията.

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на Word.

 2. Щракнете върху Персонализиране.

 3. В списъка под Избирай команди отщракнете върху Всички команди.

 4. Превъртете през списъка с команди, докато видите автотекст.

 5. Щракнете върху автотексти след това щракнете върху Добави.

Бутонът " автотекст " вече се показва в лентата с инструменти за бърз достъп. Щракнете върху автотекст, за да изберете от галерията на автотекст.

Най-горе на страницата

 1. В документа на Word изберете текста, който искате да добавите към вашата галерия на автотекст.

 2. В лентата за бърз достъп щракнете върху автотексти след това щракнете върху Запиши селекцията в галерията за автотекстове.

 3. Попълнете информацията в диалоговия прозорец Създаване на нов градивен блок:

  • Име     Напишете уникално име за градивния блок.

  • Галерия     Изберете галерията, в която искате да се показва градивният блок.

  • Категория     Изберете категория, като например Общи или Вградени, или създайте нова категория.

  • Описание     Напишете описание за градивния блок.

  • Запиши в     Щракнете върху името за шаблона в падащия списък.

  • За да се покаже падащият списък с имена на шаблони, първо трябва да бъде отворен шаблон.

  • Опции     Изберете една от следните:

   • Изберете Вмъкване на съдържание в собствената му страница, за да поставите градивния блок на отделна страница със знаци за нова страница преди и след него.

   • Изберете Вмъкване на съдържание в собствения му абзац, за да направите съдържанието в свой собствен абзац, дори и потребителският курсор да е по средата на абзац.

   • Изберете Вмъкване само на съдържание за всякакво друго съдържание.

За информация относно използването на Организатор на градивни блокове за създаване и управление на записи на автотекст вижте използване на бързи части и автотекст в Word.

Ако сте използвали записи на автотекст в Microsoft Office Word 2003, можете ръчно да ги мигрирате в Word 2007.

 1. Копирайте Normal11.dot файла в папката градивни блокове на документ, като направите едно следните неща:

  • Ако компютърът ви работи Windows Vista     Отворете Windows Explorer и след това копирайте Normal11.dot шаблон от C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates към C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Document градивни блокове.

  • Ако компютърът ви работи Windows XP     Отворете Windows Explorer и след това копирайте Normal11.dot шаблон от C:\Documents and настройки\потребителско name\Application Data\Microsoft\Templates да C:\Documents and настройки\потребителско name\Application Data\Microsoft\Document градивни блокове.

 2. В Office Word 2007 отворете Normal11.dot шаблона.

 3. Запишете файла като AutoText.dotx.

  Когато получите подкана, щракнете върху продължи.

  1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Конвертиране.

Когато бъдете подканени, щракнете върху OK.

Файл с подобрения в новия файлов формат.

 1. В раздела Вмъкване , в групата текст щракнете върху Бързи частии след това щракнете върху Организатор на градивни блокове.

 2. В организатор на градивни блокове изберете запис на автотекст, щракнете върху Редактиране на свойстваи след това изберете подходящата галерия в списък на Галерия .

 3. В списъка Запиши в щракнете върху Normal.dotmи след това щракнете върху OK.

 4. Повторете това за всеки запис на автотекст, които искате да използвате в Office Word 2007.

За да добавите записи на текст, които се вмъкват автоматично, докато пишете определен набор от знаци, трябва да използвате диалоговия прозорец Автокоригиране.

 1. Във вашия Word 2007 документа, изберете текста, който искате да добавите автоматично.

 2. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на Word.

 3. Щракнете върху Проверка.

 4. Щракнете върху Опции за автокоригиранеи след това щракнете върху раздела Автокоригиране.

 5. Поставете отметка в квадратчето Въвеждай върху стария текст, ако няма поставена.

 6. Под Заместване въведете знаците, които искате да използвате за своя автоматичен текст.

  Текстът, който избрахте в документа, трябва да се появява под С.

Забележка: Списъка за автокоригиране в Word, е ограничено до общо приблизително 64 000 записи.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×