Автоматично вмъкване на текст

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В Word можете да вмъквате автоматично текст и в двата блока с предварително форматиран текст от галерията на автотекст или с думи, фрази или изречения, които Word извършва автоматично, след като сте въвели само няколко знака.

Забележка: Ако търсите информация за настройките за автоформатиране, като например автоматично форматиране на тирета и тирета, дроби, хипервръзки, кавички, списъци с водещи символи или номериран списък, вижте Конфигуриране или изключване на автоматичното форматиране на текст (Автоформатиране).

Записите на автотекст се съхраняват като градивни блокове. За да създадете нов запис, използвайте диалоговия прозорец Създаване на нов градивЕн блок .

 1. В документа си изберете текста, който искате да добавите към вашата галерия със записи на автотекст.

 2. В раздела Вмъкване , в групата текст щракнете върху бързи части, посочете автотексти след това щракнете върху Запиши селекцията в галерията за автотекст.

 3. Попълнете информацията в диалоговия прозорец Създаване на нов градивЕн блок . Повечето от стойностите по подразбиране са добре, но включително уникално име и описание прави автотекст по-лесен за използване.

  Диалогов прозорец "Създаване на нов градивен блок"

  • Име    Въведете уникално име за градивния блок на автотекст.

  • Галерия    Изберете галерията за автотекст .

  • Категория    Изберете категорията Общи или създайте нова категория.

  • Описание    Напишете описание за градивния блок.

  • Запиши в    Щракнете върху името за шаблона в падащия списък. Например щракнете върху нормален.

   За да се покаже падащият списък с имена на шаблони, първо трябва да бъде отворен шаблон.

  • Опции    Изберете една от следните възможности:

   • Изберете Вмъкване на съдържание в собствената му страница , за да поставите градивния блок на отделна страница, като започнете от останалата част от съдържанието си чрез знаците за нова страница.

   • Изберете Вмъкване на съдържание в собствения му абзац, за да направите съдържанието в свой собствен абзац, дори и потребителският курсор да е по средата на абзац.

   • Изберете Вмъкване само на съдържание за всякакво друго съдържание.

Най-горе на страницата

 1. В раздела Вмъкване щракнете върху бързи части, след което посочете автотекст.

 2. Щракнете върху записа, който искате да добавите.

Чрез добавяне на записи на текст в диалоговия прозорец Автокоригиране можете да конфигурирате Word за автоматично попълване на дума, фраза или изречение, след като сте въвели само няколко знака.

 1. Изберете текста, който искате да вмъкнете автоматично.

 2. Щракнете върху раздела Файл.

 3. Щракнете върху Опции.

 4. Щракнете върху Проверка.

 5. Щракнете върху Опции за автокоригиране, след което щракнете върху раздела Автокоригиране .

  Диалогов прозорец "Автокоригиране"

 6. Изберете квадратчето за отметка Замести текст при въвеждане , ако вече не е избрано.

 7. Под заместваневъведете знаците, които искате да използвате за вашия автоматичен текст. Текстът, който избрахте в документа, трябва да се появява под с.

Списъкът за автокоригиране е глобален в програмите на Office, които поддържат тази функция. Когато добавите или изтриете дума от списъка в една програма, другите програми на Office също ще бъдат засегнати.

Забележка: Списъкът за автокоригиране в Word е ограничен до общо около 64 000 записа.

Най-горе на страницата

Докато въвеждате във вашия документ, текстът в лявата колона на списъка за автокоригиране, под заместване, автоматично се замества с текста в дясната колона под с.

Най-горе на страницата

Вж. също

Конфигуриране или изключване на автоматичното форматиране на текст (Автоформатиране)

Избор на опции за автокоригиране за главни букви, правопис и символи

 1. В раздела Вмъкване щракнете върху бързи части, след което посочете автотекст.

 2. Щракнете върху записа, който искате да добавите.

В Word 2010 записите на автотекст се съхраняват като градивни блокове. За да създадете нов запис, използвайте диалоговия прозорец Създаване на нов градивЕн блок .

 1. Във вашия документ на Word изберете текста, който искате да добавите към вашата галерия със записи на автотекст.

 2. В раздела Вмъкване , в групата текст щракнете върху бързи части, посочете автотексти след това щракнете върху Запиши селекцията в галерията за автотекст.

 3. Попълнете информацията в диалоговия прозорец Създаване на нов градивен блок:

  • Име    Въведете уникално име за градивния блок на автотекст.

  • Галерия    Изберете галерията за автотекст .

  • Категория    Изберете категорията Общи или създайте нова категория.

  • Описание    Напишете описание за градивния блок.

  • Запиши в    Щракнете върху името за шаблона в падащия списък. Например щракнете върху нормален.

   За да се покаже падащият списък с имена на шаблони, първо трябва да бъде отворен шаблон.

  • Опции    Изберете една от следните:

   • Изберете Вмъкване на съдържание в собствената му страница, за да поставите градивния блок на отделна страница със знаци за нова страница преди и след него.

   • Изберете Вмъкване на съдържание в собствения му абзац, за да направите съдържанието в свой собствен абзац, дори и потребителският курсор да е по средата на абзац.

   • Изберете Вмъкване само на съдържание за всякакво друго съдържание.

Най-горе на страницата

Ако сте използвали записи на автотекст в Microsoft Office Word 2003, можете да ги мигрирате ръчно в Word 2010. Записите за автотекст, които сте създали в Word 2007, се мигрират автоматично.

 1. Отидете до файла Normal11. dot, като направите едно от следните неща:

 2. Ако на компютъра ви се изпълнява Windows 7    Отворете Windows Explorer и отидете на C appdata\local\temp. name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

  Забележка:  Ако не виждате папката AppData в Windows Explorer, щракнете върху Организиране, щракнете върху Опции за папка и търсене, щракнете върху раздела изглед и след това върху Показвай скритите файлове, папки и устройства. След това затворете и отворете отново Windows Explorer.

 3. Ако на компютъра ви се изпълнява Windows Vista    Отворете Windows Explorer и отидете на C appdata\local\temp. name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

  Забележка:  Ако не виждате папката AppData в Windows Explorer, щракнете върху Организиране, щракнете върху Опции за папка и търсене, щракнете върху раздела изглед и след това върху Показвай скритите файлове, папки и устройства. След това затворете и отворете отново Windows Explorer.

 4. Ако на компютъра ви се изпълнява Windows XP    Отворете Windows Explorer и след това отидете до C:\Documents и настройки потребителско име data\microsoft\templates Data\Microsoft\Templates.

  Забележка:  Ако не виждате папката с данни на приложението в Windows Explorer, щракнете върху менютоинструменти, щракнете върху Опции за папките, щракнете върху раздела изглед и след това върху Показвай скритите файлове и папки. След това затворете и отворете отново Windows Explorer.

 5. Щракнете с десния бутон върху Normal11. dot и след това щракнете върху Отвори.

 6. Щракнете върху раздела Файл.

 7. Щракнете върху Запиши като.

 8. В диалоговия прозорец Запиши като отидете на правилното място:

 9. Ако на компютъра ви се изпълнява Windows 7    C appdata\local\temp. name\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup

 10. Ако на компютъра ви се изпълнява Windows Vista    C appdata\local\temp. name\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup

 11. Ако на компютъра ви се изпълнява Windows XP    C:\Documents и настройки потребителско име data\microsoft\templates Data\Microsoft\Word\Startup

  Забележка:  Може да се наложи да създадете стартовата папка, като щракнете върху нова папка.

 12. В полето име на файл въведете автотекст.

 13. В списъка Запиши като тип щракнете върху шаблон на Word с разрешени макроси.

 14. Щракнете върху Запиши.

  Ако получите подкана, щракнете върху OK.

 15. Излизане от Word.

Най-горе на страницата

За да добавите записи на текст, които да се вмъкват автоматично, когато въвеждате определен набор от знаци, трябва да използвате диалоговия прозорец Автокоригиране.

 1. Щракнетевърху разделафайл .

 2. Щракнете върху Опции.

 3. Щракнете върху Проверка.

 4. Щракнете върху Опции за автокоригиране, след което щракнете върху раздела Автокоригиране .

 5. Изберете квадратчето за отметка Замести текст при въвеждане , ако вече не е избрано.

 6. Под заместваневъведете знаците, които искате да използвате за вашия автоматичен текст.

Текстът, който избрахте в документа, трябва да се появява под с.

Забележка: Списъкът за автокоригиране в Word е ограничен до общо около 64 000 записа.

Най-горе на страницата

В Microsoft Office Word 2007 можете да добавите записи на автотекст в галерията с автотекст.

Или, ако искате да добавите текст автоматично, когато въвеждате няколко знака, можете да добавяте текстови записи в диалоговия прозорец Автокоригиране.

За да добавите автотекст от галерията, трябва да добавите тази галерия към лентата с инструменти за бърз достъп. След като сте го добавили, можете да създавате нови записи и можете да мигрирате записите от Word 2003 в галерията.

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на Word.

 2. Щракнете върху Персонализиране.

 3. В списъка под изБирай команди отщракнете върху всички команди.

 4. ПреВъртете през списъка с командите, докато не видите автотекст.

 5. Щракнете върху автотексти след това щракнете върху Добави.

Бутонът " автотекст " сега се появява в лентата с инструменти за бърз достъп. Щракнете върху автотекст, за да изберете от Галерия със записи на автотекст.

Най-горе на страницата

 1. Във вашия документ на Word изберете текста, който искате да добавите към вашата галерия със записи на автотекст.

 2. В лентата с инструменти за бърз достъп щракнете върху автотексти след това щракнете върху Запиши селекцията в галерията за автотекст.

 3. Попълнете информацията в диалоговия прозорец Създаване на нов градивен блок:

  • Име     Напишете уникално име за градивния блок.

  • Галерия     Изберете галерията, в която искате да се показва градивният блок.

  • Категория     Изберете категория, като например Общи или Вградени, или създайте нова категория.

  • Описание     Напишете описание за градивния блок.

  • Запиши в     Щракнете върху името за шаблона в падащия списък.

  • За да се покаже падащият списък с имена на шаблони, първо трябва да бъде отворен шаблон.

  • Опции     Изберете една от следните:

   • Изберете Вмъкване на съдържание в собствената му страница, за да поставите градивния блок на отделна страница със знаци за нова страница преди и след него.

   • Изберете Вмъкване на съдържание в собствения му абзац, за да направите съдържанието в свой собствен абзац, дори и потребителският курсор да е по средата на абзац.

   • Изберете Вмъкване само на съдържание за всякакво друго съдържание.

За информация относно използването на организатора на градивНи блокове за създаване и управление на записи на автотекст вижте използване на бързи части и автотекст в Word.

Ако сте използвали записи на автотекст в Microsoft Office Word 2003, можете да ги мигрирате ръчно в Word 2007.

 1. Копирайте файла Normal11. dot в папката "градивни блокове на документи", като направите едно от следните неща:

  • Ако на компютъра ви се изпълнява Windows Vista     Отворете Windows Explorer и след това копирайте шаблона Normal11. dot от C appdata\local\temp. Appdata\roaming\microsoft\templates към C appdata\local\temp. name\AppData\Roaming\Microsoft\Document градивни блокове.

  • Ако на компютъра ви се изпълнява Windows XP     Отворете Windows Explorer и след това копирайте шаблона Normal11. dot от C:\Documents и настройки потребителско име data\microsoft\templates Data\Microsoft\Templates към C:\Documents и настройки потребителско име data\microsoft\templates Data\Microsoft\Document градивни блокове.

 2. В Office Word 2007 отворете шаблона Normal11. dot.

 3. Запишете файла като автотекст. dotx.

  Когато бъдете подканени, щракнете върху продължи.

  1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху преобразуване.

Когато бъдете подканени, щракнете върху OK.

Надстройване на файла до новия файлов формат.

 1. В раздела Вмъкване , в групата текст щракнете върху бързи частии след това щракнете върху организатор на градивни блокове.

 2. В организатора на градивни блокове изберете запис на автотекст, щракнете върху Редактиране на свойстваи след това изберете съответната галерия в списъка Галерия .

 3. В списъка Запиши в щракнете върху Normal. dotm, след което щракнете върху OK.

 4. Повторете за всеки запис на автотекст, който искате да използвате, в Office Word 2007.

За да добавите записи на текст, които да се вмъкват автоматично, когато въвеждате определен набор от знаци, трябва да използвате диалоговия прозорец Автокоригиране.

 1. Във вашата дума 2007, документ изберете текста, който искате да добавите автоматично.

 2. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на Word.

 3. Щракнете върху Проверка.

 4. Щракнете върху Опции за автокоригиране, след което щракнете върху раздела Автокоригиране.

 5. Изберете квадратчето за отметка Замести текст при въвеждане , ако вече не е избрано.

 6. Под заместваневъведете знаците, които искате да използвате за вашия автоматичен текст.

  Текстът, който избрахте в документа, трябва да се появява под с.

Забележка: Списъкът за автокоригиране в Word е ограничен до общо около 64 000 записа.

Най-горе на страницата

Ако сте запознати с настолната версия на Word, може би знаете, че тя предлага няколко различни начина за автоматично вмъкване на текст. Тези опции все още не съществуват в Word Online.

Ако имате настолната версия на Word, щракнете върху Редактиране на _GT_ на документ в Word или щракнете върху Отвори в Word, за да отворите документа.

Изображение на командата "Отвори в Word" в Word Web App

След това следвайте инструкциите за Word за настолен компютър

След като запишете документа и го отворите отново в Word Online, ще видите направените от вас промени.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×