Помощен център за Forms

Използване на разширено проучване

Направете проучване, изпратете го и след това анализирайте отговорите с помощта на мощните отчети на Power BI.

Научете повече